Sterk, sterker, sterkst
In installatietechniek

GMI Installatietechniek is sterk in het aanleggen en onderhouden van kracht-, licht en potentiaalinstallaties, aanleg en onderhoud van zwakstroom-, data-, omroep-, brandmeld-, ontruiming- en glasvezelinstallaties. Het in samenwerking installeren van camera’s en beveiligingssystemen en het totaalonderhoud inclusief calamiteitenservice.
Hieronder staan onze diensten gespecificeerd.

Waar kunnen wij u mee helpen?
Ontdek de vele mogelijkheden en maak kennis met ons.

Elektrotechnische installaties

GMI ontwerpt en installeert licht- en krachtinstallaties, waaronder ook geïntegreerde verlichtingssystemen, gebouwautomatisering systemen, beveiligingssystemen, toegangscontrole en branddetectie installaties. Tevens verzorgen we kabelgootwerk, voeren wij periodiek onderhoud uit en lossen wij in 24/7 storingsteams storingen op.

Data installaties

Een sterk toenemende ontwikkeling binnen ons bedrijf is de aanleg van datanetwerken. Computernetwerken zijn onmisbaar in een moderne kantooromgeving. Betrouwbaar en universeel toepasbaar zijn hierin sleutelwoorden. GMI adviseert en levert een netwerk op maat.

Beveiliging- en brandmeldinstallaties

Wanneer GMI de gebouwbeveiliging installeert, kunt u er op vertrouwen dat de afgenomen producten en diensten voldoen aan de hiervoor geldende regelgeving en zijn afgestemd op de organisatie van de opdrachtgever. Het verstrekken van een BORG Certificaat of BORG Opleveringsbewijs geeft de opdrachtgever de zekerheid dat de geleverde beveiliging aan de criteria voldoet. Op het gebied van inbraakpreventie, toegangscontrole en observatiesystemen, werken wij conform de BORG regeling inbraakpreventie.

Brandmeldinstallaties moeten betrouwbaar zijn. Hierop zijn de kwaliteit van de componenten van de installatie van invloed, alsmede de omvang van de installatie, de uitvoering en het installatiewerk. Verder moet de brandmeldinstallatie tijdig de juiste informatie (doormeldingen) versturen aan de juiste personen en instanties en eventueel sturingen verrichten naar andere brandbeveiligingsinstallaties. Levering van een brandmeldinstallatie is werk voor de specialisten van GMI. Zij hebben de juiste vakbekwaamheid en nauwgezette werkprocedures. GMI verstrekt het Certificaat brandmeldinstallatie. Hierdoor heeft u als opdrachtgever de zekerheid dat de geleverde installatie aan de criteria voldoet. Op het gebied van brandmeldinstallaties is GMI erkend als branddetectiebedrijf, brandmeldonderhoudbedrijf en brandmeldinstallatiebedrijf, door KIWA/NCP conform de regelingen brandmeldinstallaties welke worden beheerd het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Ontwerpen

Een goed werkende installatie is zuinig, draagt bij aan een comfortabele leef- en werkomgeving en is bovenal veilig. Wij hebben ruime ervaring in het ontwerpen en adviseren van duurzame installaties voor nieuwbouw, renovatie en retail. GMI heeft ervaren adviseurs in dienst, die u graag adviseren in uiteenlopende vraagstukken op het gebied van technische installaties en energiebesparende oplossingen.

Gereedschapskeuringen

In de visie van GMI zijn veilige werkomstandigheden de basis van onze werkzaamheden. Ook het gereedschap waarmee onze en uw werknemers werken, moet veilig zijn. Een calamiteit vanwege ondeugdelijk materieel moet zo veel mogelijk geminimaliseerd worden. Goed werkend gereedschap is essentieel voor de veiligheid, maar draagt ook bij aan een duurzame werkomgeving. Goed onderhouden gereedschap heeft altijd een langere levensduur.

GMI Installatietechniek is gekwalificeerd om gereedschapskeuringen uit te voeren. Volgens de geldende normen keuren wij elektrisch gereedschap (NEN 3140) en ladders en trappen (NEN 2484). Wij zijn ook gekwalificeerd om uw gereedschap te controleren, waar nodig te repareren en te voorzien van een keuringssticker. Hiermee voldoen de gereedschappen weer aan de wettelijke eisen. Dit is de basis van een veilige werkomgeving voor uw en onze medewerkers.

Het keuren van arbeidsmiddelen zorgt ervoor dat u voldoet aan de wettelijke eisen. Ook beperkt u zo veel mogelijk de aansprakelijkheid bij eventuele ongevallen. Het draagt bij aan een veilige werkomgeving voor uw werknemers en uzelf. Het werkt kostenbesparend: keuringen verlengen de levensduur van gereedschappen en arbeidsmiddelen. Bovendien kunnen keuringen veel leed voorkomen

Ook benieuwd naar wat we allemaal voor u kunnen doen?
Neem dan contact met ons op.